null Mer svenska dialekter på nätet

Noterat 4/2014

Mer svenska dialekter på nätet

Dialektordboken Ordbok över Finlands svenska folkmål har i november publicerat mer material på nätet. Nu finns sammanlagt 51 000 ordboksartiklar inom avsnittet A–K fritt tillgängliga på nätet. En nyhet är att uppslagsorden är länkade sinsemellan.

Ordboken uppdateras fortlöpande med nytt material. När ordboken är färdig kommer den att bestå av cirka 120 000 uppslagsord.

Ordboken beskriver dialekterna i Österbotten, på Åland, i Åboland och i Nyland, och ger uppgifter om uttal, böjning och betydelser socken för socken. Man får också ta del av exempelfraser som visar hur orden används runt om i Svenskfinland. Ordboken finns fortfarande även i traditionellt pappersformat.

Till toppen