null Mikael Reuter hedersdoktor

Artikel 4/2001

Mikael Reuter hedersdoktor

Svenska avdelningens föreståndare Mikael Reuter har promoverats till hedersdoktor vid humanistiska fakulteten vid Umeå universitet. Promotionen ägde rum vid universitetets årshögtid den 13 oktober 2001.

Mikael Reuter är född i Helsingfors 1943. Efter studentexamen 1961 blev han filosofie kandidat 1969 och filosofie licentiat 1982. Hans licentiatavhandling behandlar kvantiteten (ljudens uttalslängd) i finlandssvenskan.

Förutom som chef för Svenska avdelningen vid Forskningscentralen för de inhemska språken har Mikael Reuter verkat på många plan för svenska språket och dess användning i Finland. Han är ordförande i Centralen för teknisk terminologi (TSK), och medlem i språklagskommittén. Mest känd är han antagligen genom sin språkspalt Reuters ruta publicerad i Hufvudstadsbladet. En stor del av Mikael Reuters språkvårdsverksamhet har ägnats det svenska lagspråket i Finland.

Han har också samarbetat med Sverigefinska språknämnden. Han verkar för den nordiska språkgemenskapen bland annat i Nordiska språkrådet.