null Mikael Reuter prisades

Noterat 2/2010

Mikael Reuter prisades

Mikael Reuter, Svenska avdelningens före detta föreståndare, fick nyligen Svenska kulturfondens samhällspris. Vi gratulerar!

Till toppen

 

I denna tidskrift: 2/2010