null Närings-, trafik- och miljöcentralerna

Språkfrågor 1/2010

Närings-, trafik- och miljöcentralerna

Statsrådets svenska språknämnd rekommenderar att de nya närings-, trafik- och miljöcentralerna benämns med sitt fullständiga namn på svenska, t.ex. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. Förkortningen "ELY-centralen" (från fi. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) bör undvikas på grund av svårtyddhet. Om namnet måste förkortas på svenska rekommenderas NTM-centralen. När förkortningen används första gången skrivs hela namnet ut med förkortningen inom parentes.

Till toppen

 

I denna tidskrift: 1/2010