null Ny brand- och räddningsordlista

Aktuell litteratur 3/2006

Ny brand- och räddningsordlista

Terminologicentralen TSK har gett ut en ny brand- och räddningsordlista. Den rikligt illustrerade ordlistan innehåller cirka 700 termposter med termer, definitioner och begreppsdiagram på finska samt motsvarigheter på svenska, engelska, ryska och tyska. Den ersätter Brandvärnsordlista som TSK gav ut 1984.

 

Palo- ja pelastussanasto. Brand- och räddningsord­lista. TSK 33. Terminologicentralen TSK 2006. 350 sidor. ISBN 952-9794-20-7.