null Ny finsk-svensk lista över arbetsmarknadstermer

Noterat 1/2013

Ny finsk-svensk lista över arbetsmarknadstermer

Arbetsmarknadens svenska språknämnd Fackterm har sammanställt en ny finsk-svensk ordlista med arbetsmarknadstermer som används allmänt på arbetsmarknaden.

Ordlistan omfattar för närvarande bokstäverna A­–N och den kompletteras efter hand. Fackterm består av representanter för arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, Statsrådets translatorsbyrå, Finlands Kommunförbund, Kommunernas pensionsförsäkring Keva, Institutet för de inhemska språken m.fl.

Du hittar ordlistan på Språkinstitutets webbplats.

Till toppen