null Ny webbaserad riksdagsordlista

Noterat 4/2008

Ny webbaserad riksdagsordlista

Riksdagen har öppnat en webbaserad ordlista med ungefär 600 centrala riksdagsbegrepp på nio språk. Tjänsten är öppen för alla. Begreppen gäller riksdagen, verksamheten i riksdagen och riksdagens organisation. Tanken är att användarna ska få information om riksdagen och hjälp med att översätta termer och begrepp som anknyter till riksdagen. Webbtjänsten finns på adressen www.riksdagen.fi/riksdagsordlista. Ordlistan ger snabbt och enkelt information om riksdagsbegrepp och översättning till nio språk. Begreppen definieras och förklaras på finska, svenska och engelska. Dessutom finns det termmotsvarigheter på samiska, tyska, spanska, estniska, franska och tyska.

Riksdagsordlistan innefattar också sådana begrepp kring riksdagsval, författningar, statsbudgeten och behandlingen av EU-ärenden som är viktiga sett ur riksdagens synvinkel. Riksdagen och språktjänsten vid statsrådets kansli har utarbetat ordlistan tillsammans. För det tekniska genomförandet står Kielikone Oy. Ordlistan kommer också ut i tryckt version och läggs ut på statsrådets termbank Valtteri.