null Nya ljudprov på Språkarkivets webbplats

Noterat 1/2010

Nya ljudprov på Språkarkivets webbplats

Språkarkivet vid Svenska litteratursällskapet har uppdaterat sin webbplats med 27 nya ljudprov från bl.a. Iniö, Houtskär, Karis, Kaskö och Vanda. Sammanlagt finns nu hela 199 ljudprov som man kan gå in och lyssna på. Adressen är www.sls.fi/sprakarkivet > Lyssna på inspelningar.
  
Största delen av ljudproven är korta avsnitt ur inspelningar som gjordes inom projektet Spara det finlandssvenska talet 2005–2008. Dess­utom finns också ett 20-tal ljudprov ur arkivets äldre inspelningar.
  
På webbplatsen kan man också testa sina kunskaper i talspråk, dels i en frågesport där det gäller att lyssna och avgöra varifrån talaren kommer, dels i en frågesport om slangord och deras ursprung och betydelse. Gå in på webbplatsen www.sls.fi/sprakarkivet och läs mer. (Läs mer om annat aktuellt på SLS på sidan 44.)

I denna tidskrift: 1/2010