null Nya skrivregler

Noterat 1/2008

Nya skrivregler

I höst ger Språkrådet (f.d. Svenska språknämnden i Sverige) ut en ny upplaga av Skrivregler. Vi presenterar givetvis boken i Språkbruk i ett senare nummer. Nyligen utkom också Kielitoimistos skrivregler, Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas. Den behändiga boken är ett utmärkt hjälpmedel för den som också skriver texter på finska. Som bekant skiljer sig skrivreglerna rätt mycket i svenska och finska, bland annat när det gäller sifferuppgifter, skiljetecken, sär- och sammanskrivning m.m. Boken kan köpas i bokhandlarna men också från Focis. E-post: julkaisumyynti@kotus.fi. Boken kostar 20 euro.