null Nylansering av Mediespråk.fi

Noterat 1/2011

Nylansering av Mediespråk.fi

Webbplatsen Mediespråk.fi har bytt utseende samtidigt som innehållet utökats och uppdaterats. Webbplatsen riktar sig i första hand till finlandssvenska journalister, men alla som är intresserade av det som är aktuellt inom nyhetsspråket i Finland i synnerhet och av svenskan i Finland i allmänhet kan ha stor glädje och nytta av informationen på webbplatsen.
 

I denna tidskrift: 1/2011