null Nytt kommunalt klarspråksprojekt

Noterat 3/2010

Nytt kommunalt klarspråksprojekt

Finlands Kommunförbund och Forskningscentralen för de inhemska språken har i höst startat ett nytt kommunalt klarspråksprojekt. Projektet omfattar sex pilotkommuner och pågår fram till 2012. Syftet med projektet är bl.a. att ta fram nya kommunala skrivmallar och malltexter och att bygga upp en databas av dem. Kommunerna som ingår i projektet är Vörå-Maxmo, Malax, Korsholm, Kimitoön, Esbo (dagvård- och undervisning) och Lovisa.

Läs mer om projektet i nästa nummer av Språkbruk.

I denna tidskrift: 3/2010