null Omkomma

Språkfrågor

Omkomma

Frågan

I vilka sammanhang används verbet omkomma?

Svaret

Verbet omkomma är främst förknippat med olyckor av olika slag. Omkomma innebär en ögonblicklig död och därför talar man till exempel om att omkomma i en olycka eller en kollision. Om offret däremot inte dör omedelbart används till exempel verbet avlida: Han avled på vägen till sjukhuset. Omkomma används inte i samband med mord, dråp eller sjukdom.