null Ordet den i datum

Språkfrågor 2/2012

Monica Äikäs

Ordet den i datum

Fråga: Man ser ofta att ordet den sätts ut i datum utan att månadens namn nämns, t.ex. Jag är född den 21.6.1964. Är detta korrekt?

När datum skrivs enbart med siffror ska den inte sättas ut: Jag är född 21.6.1964. Nämner man däremot månadens namn brukar den sättas ut: Jag är född den 21 juni 1964. Det går dock också att utelämna den: Jag är född 21 juni 1964.

Monica Äikäs

I denna tidskrift: 2/2012