null På Ateneum

Språkfrågor 1/2010

På Ateneum

Fråga: Visades Picassos verk Ateneum eller i Ateneum?

En tumregel är att prepositionen i används om man tänker på själva byggnaden, medan används om man tänker på institutionen. Enligt denna regel skulle Ateneum kanske vara att föredra. I praktiken tycks bruket ändå variera.

I denna tidskrift: 1/2010