null På ett eller annat sätt

Språkfrågor 4/1995

På ett eller annat sätt

Det är antagligen finskans  tavalla tai toisella som inspirerar en del finlandssvenska språkbrukare att använda det felaktiga uttrycket ”på sätt eller annat”. Det korrekta svenska uttrycket lyder på ett eller annat sätt. Det heter också i en eller annan form (inte ”i form eller annan”) och av en eller annan orsak (inte ”av orsak eller annan”). Däremot kan man säga gång efter annan och tid efter annan.

Tillbaka till början