null Palauttaa, purkaa, perustaa — Om kontextbetingad variation vid översättning av ord i författningstext

Artikel 2/1991

Mats-Peter Sundström

Palauttaa, purkaa, perustaa — Om kontextbetingad variation vid översättning av ord i författningstext

Palauttaa, purkaa, perustaa ‑ Om kontextbetingad variation vid översättning av ord i författningstext

Mats-Peter Sundström
Tillbaka till början