null Palauttaa, purkaa, perustaa — Om kontextbetingad variation vid översättning av ord i författningstext