Recensenter i detta nummer
4/2008

Recensenter i detta nummer

Niklas Norén är språk- och kommunikationsforskare verksam vid Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet, där han också disputerade 2007 på en avhandling om samtalsgrammatiska konstruktioner i svenskt samtalsspråk. Från januari 2009 är han postdok-forskare med anslag från Vetenskapsrådet i Sverige, med anställning vid Uppsala universitet.

Rune Skogberg är svensk språkexpert på Telia Sonera Finland och skriver språkspalten Språkörat i Finlands kommuntidning.

Urban Östberg är universitetsadjunkt vid Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet, läromedelsförfattare i svenska som främmande språk och kulturskribent. I Språkbruk har han tidigare bl.a. medverkat med artiklarna Fasta fraser i svenskan (1/2002) och Svensk-nederländsk språkkontakt (4/2004).

Anna Maria Gustafsson är språkvårdare på svenska avdelningen vid Focis.