null Register 1995

Artikel 4/1995

Register 1995

Registret omfattar ord och uttryck som har behandlats under rubriken Språkfrågor i urval eller i olika artiklar i Språkbruk under år 1995. Ord som bara har förekommit i ordlistor tas inte upp.

@  95:1, s. 21

alfaslang  95:1, s. 21

allmän underrätt  95:3, s. 15

aloite  95:2, s. 26

alterneringsledig(het)  95:4, s. 26

användaridentifikation  95:1, s. 21

arbetsavtal  95:3, s. 30

asiakasohjelma  95:1, s. 21

asiantuntija  95:1, s. 22

asukas  95:1, s. 22

asukaspysäköinti  95:1, s. 22

asukasyhdistys  95:2, s. 27

asumisoikeushuoneisto  95:1, s. 22

avvikande mening/avvikande åsikt  95:2, s. 26

beboare  95:1, s. 22

beboelig  95:1, s. 22

(be)driva näringsverksamhet  95:3, s. 15

begrava (böjning)  95:1, s. 23

besluta (böjning)  95:1, s. 23

bestämd eller obestämd form av nakna substantiv  95:3, s. 9

bestämd eller obestämd form av ortnamn       95:2, s. 6

betalningsplan  95:3, s. 14

betalningsprogram  95:3, s. 14

bindestreck  95:1, s. 22

boare  95:1, s. 22

boende  95:1, s. 22

boendeförening  95:2, s. 27

boendeparkering  95:1, s. 22

boenderättslägenhet  95:1, s. 22

bordsdryck  95:1, s. 22

borgensborgenär  95:3, s. 15

bostadsrättslägenhet  95:1, s. 22

Brändö (på/i)  95:2, s. 26

celiaki  95:4, s. 26

client program  95:1, s. 21

client server  95:1, s. 21

crisis response force/crisis response unit  95:1,     s. 21

cyberrymd  95:1, s. 21

cyberspace  95:1, s. 21

cylinderklippare  95:1, s. 20

Dagö  95:2, s. 25

data- (i sammansättningar)  95:4, s. 26

dator- (i sammansättningar)  95:4, s. 26

dialektfrågor  95:4, s. 14–16

desktop  95:4, s. 26

desktopp  95:4, s. 26

digital  95:1, s. 21

domstol 95:3, s. 15

domänadress  95:1, s. 21

Dorpat  95:2, s. 25

driva näringsverksamhet  95:3, s. 15

dödmansgrepp  95:1, s. 20

e-mail  95:1, s. 21;  95:4, s. 26

e-mail message  95:1, s. 21

e-post  95:1, s. 21;  95:4, s. 26

electronic highway  95:1, s. 21

electronif mail   95:1, s. 21

electronic mailbox  95:1, s. 21

elefantöra  95:1, s. 21

elektroninen moottoritie  95:1, s. 21

elektronisk brevlåda  95:1, s. 21

elektronisk motorväg  95:1, s. 21

elektronisk post  95:1, s. 21

elektroniskt meddelande  95:1, s. 21

en eller annan  95:4, s. 25

eriävä mielipide  95:2, s. 26

ersättare  95:2, s. 26

ersättare i fullmäktige  95:2, s. 26

ett eller annat  95:4, s. 25

euro (valuta)  95:4, s. 25

expert  95:1, s. 22

fingra  95:1, s. 21

finlandismer i lagspråk  95:3, s. 12–18

finlandismer i skuldsaneringslagstiftningen  95:3, s. 13–18

fritidsboende  95:1, s. 22

fritidsdräkt  95:3, s. 30

frivillig skuldsanering  95:3, s. 14–15

fullmäktige  95:2, s. 26

fullmäktigeledamot  95:2, s. 26

företagshälsovård  95:3, s. 30

försena sig) 95:1, s. 22

förvaltningsstadga  95:2, s. 26

gala (verbböjning)  95:1, s. 23

gateway  95:1, s. 21

gatunamn, vägnamn (bestämd eller obestämd form) 95:2, s. 3–7

genitiv (ortnamn)  95:2, s. 25

gluten (uttal)  95:4, s. 26

gnaga (böjning)  95:1, s. 23

grundavtal för samkommuner  95:2, s. 26

-gränd (i namn)  95:2, s. 7

gräsklippare  95:1, s. 20

gräsmatteluftare  95:1, s. 20

gräsröjare/grästrimmare  95:1, s. 20

gång efter annan  95:4, s. 25

Haapsalu  95:2, s. 25

hallintosääntö  95:2, s. 26

Hapsal  95:2, s. 25

hemarrest  95:1, s. 22

hemsida  95:1, s. 21

hiihtoloma  95:1, s. 22

Hiiumaa  95:2, s. 25

home page  95:1, s. 21

husarrest  95:1, s. 22

husbil  95:2, s. 27

husläkare  95:3, s. 30

huvajacka  95:3, s. 30

huvatröja  95:3, s. 30

hälso- och sjukvårdstermer  95:4, s. 17–20

idka näringsverksamhet  95:3, s. 15

idle time  95:1, s. 21

ilskas  95:4, s. 14

infobahn  95:1, s. 21

informationsteknik/informationsteknologi, IT   95:1, s. 21

ingermanlänning  95:2, s. 25

Ingusjien  95:1, s. 20

inloggning  95:1, s. 21

insolvent privatperson  95:3, s. 15

instruktion  95:2, s. 26

inviga (böjning)  95:1, s. 23

islam  95:1, s. 20

islamisk  95:1, s. 20

islamist  95:1, s. 20

Island (på/i)  95:2, s. 26

isolation  95:4, s. 26

isolering  95:4, s. 26

istunto  95:1, s. 21

IT   95:1, s. 21

joggingdräkt  95:3, s. 30

johtosääntö  95:2, s. 26

joutoaika  95:1, s. 21

juridiskt språk  95:3, s. 3–7

justitieministeriets nämnd för namnärenden  95:2, s. 10–13

jämlikhet  95:2, s. 27

JämO  95:2, s. 27

jämställdhet  95:2, s. 27

jämställdhetsombudsman(nen)  95:2, s. 27

kalsipper  95:4, s. 8

kanelbulle  95:1, s. 21

kanssavelallinen  95:3, s. 15

kardborr(e)band  95:2, s. 27

kierrätys  95:2, s. 27

kiertoilmauuni  95:4, s. 26

klienthanterare  95:1, s. 21

klientprogram  95:1, s. 21

kollektivavtal  95:3, s. 30

komma för sent/bli försenad  95:1, s. 22

kommun-/kommunal-  95:2, s. 27

kommunalbesvär  95:2, s. 26

kommunallag  95:2, s. 26

kommunallagen (terminologi)  95:2, s. 27

kommunalval  95:2, s. 26

kommundirektör  95:2, s. 26

kommuninvånare  95:2, s. 26

kommunmedlem  95:2, s. 26

kommunstyrelse  95:2, s. 26

kotiaresti  95:1, s. 22

kotisivu  95:1, s. 21

kriisinhallintajoukko  95:1, s. 21

krishanteringsstyrka/krishanteringstrupp  95:1,

s. 21

kunnallisvaalit  95:2, s. 26

kunnallisvalitus  95:2, s. 26

kunnan asukas  95:2, s. 26

kunnan jäsen  95:2, s. 26

kunnanhallitus  95:2, s. 26

kunnanjohtaja  95:2, s. 26

kuntalaki  95:2, s. 26

kuntayhtymä  95:2, s. 26

kuntayhtymän perussopimus  95:2, s. 26

kuntayhtymän yhtymäkokous  95:2, s. 26

käyttäjätunnus  95:1, s. 21

köptrohet  95:4, s. 26

laatikkomyymälä  95:1, s. 22

lagspråk i Finland  95:3, s. 5–7

lagspråk  95:3, s. 3–7

ledamot i fullmäktige  95:2, s. 26

local area network, LAN  95:1, s. 21

login  95:1, s. 21

logout  95:1, s. 21

lokalt nät  95:1, s. 21

lådbutik  95:1, s. 22

lähiverkko  95:1, s. 21

lämna bort  95:4, s. 26

lösenord  95:1, s. 21

maksukyvytön yksityishenkilö  95:3, s. 15

maksuohjelma  95:3, s. 14

mala (böjning)  95:1, s. 23

marschall  95:1, s. 22

matkailuauto  95:2, s. 27

medgäldenär  95:3, s. 15

Merita (uttal)  95:2, s. 25

miestyövuosi  95:3, s. 30

miljömärke  95:4, s. 25

miljösymbol  95:4, s. 25

minnas (böjning)  95:1, s. 23

motion (t.ex. riksdags-)  95:2, s. 26

motordriven gräsklippare  95:1, s. 20

muhammedan  95:1, s. 20

munkjacka  95:3, s. 30

munktröja  95:3, s. 30

muslim  95:1, s. 20

muslimsk  95:1, s. 20

myndighetsspråk  95:3, s. 8–12

myöhästyä  95:1, s. 22

måltidsdryck  95:1, s. 22

Naissaar  95:2, s. 25

namn (översättning av namn)  95:4, s. 9–13

namnbruk, namnskick  95:2, s. 10–13

namngivningsprinciper (ortnamn)  95:2,

s. 5–6;  95:4, s. 9–13

namnplanering  95:4, s. 13

namnändring (förnamn eller släktnamn)  95:2,

s. 10–13

Nargö  95:2, s. 25

net server  95:1, s. 21

nordisk språkförståelse  95:1, s. 5–11

noutotukku/pikatukku  95:1, s. 22

nätbrygga  95:1, s. 21

näthanterare  95:1, s. 21

o- (som prefix)  95:4, s. 14

Odensholm  95:2, s. 25

omalääkäri  95:3, s. 30

omistusasunto  95:1, s. 22

omständlig  95:1, s. 20

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE  95:1, s. 21

Ormsö  95:2, s. 25

ortnamn (namngivningsprinciper)  95:2,

s. 5–7

ortnamn (sammansättningar med/utan s i fogen)  95:2, s. 6

ortnamn – sammanskrivning eller särskrivning  95:2, s. 6

ortnamn i Estland  95:2, s. 25

ortnamn  95:2, s. 3–9

ortnamnsarkivet  95:2, s. 8–9

Osmussaar  95:2, s. 25

OSSE  95:1, s. 21

ostouskollisuus  95:4, s. 26

osåras  95:4, s. 14

oxeltand (etymologi)  95:1, s. 13

paluumuuttaja  95:4, s. 26

parkeringsskiva  95:2, s. 27

password  95:1, s. 21

permanentboende  95:1, s. 22

permittering på oviss tid  95:4, s. 25

planläggning  95:4, s. 25

prioritera  95:1, s. 21

P-skiva  95:2, s. 27                 

pysäköintikiekko  95:2, s. 27

pyyntösovellus  95:1, s. 21

på/i öar  95:2, s. 26

Reval  95:2, s. 25

revisionsnämnd  95:2, s. 26

roikkolomautus  95:4, s. 25

rosk  95:4, s. 15–16

Ruhnu  95:2, s. 25

Runö  95:2, s. 25

ruokajuoma  95:1, s. 22

rymmas (böjning)  95:1, s. 23

Rågöarna  95:2, s. 25

Saaremaa  95:2, s. 25

sakkunnig  95:1, s. 22

sakkännare  95:1, s. 22

salasana  95:1, s. 21

samhällsplanering  95:4, s. 25

samkommun  95:2, s. 26

samkommunsstämma  95:2, s. 26

scenspråk  95:4, s. 3–8

schema (böjning)  95:1, s. 21

selvittäjä  95:3, s. 15

session  95:1, s. 21

sisäänkirjaus  95:1, s. 21

skava (böjning)  95:1, s. 23

skede  95:3, s. 31

skillnadska  95:4, s. 4

skuldsanering  95:3, s. 14

skuldsanering enligt denna lag  95:3, s. 14

skuldsanering  95:3, s. 13–18

skyddskåpa  95:1, s. 20

slinta (böjning)  95:1, s. 23

smida (böjning)  95:1, s. 23

snabbgross  95:1, s. 22

snabel-a  95:1, s. 21

sportlov (inte skidlov)  95:1, s. 22

språkvård och språkgranskning med dator  95:2, s. 17–19

språkvård  95:3, s. 8–12

svullna (böjning)  95:1, s. 23

svälla (böjning)  95:1, s. 23

syberavaruus  95:1, s. 21

synas (böjning)  95:1, s. 23

syömishäiriö  95:3, s. 30

sähköposti  95:1, s. 21

sähköpostilaatikko  95:1, s. 21

sähköpostiviesti  95:1, s. 21

säkerhetsborgenär  95:3, s. 15

takausvelkooja  95:3, s. 15

Tallinn  95:2, s. 25

tankstreck  95:1, s. 22

tarkastuslautakunta  95:2, s. 26

tarranauha  95:2, s. 27

Tartu  95:2, s. 25

tasa-arvovaltuutettu  95:2, s. 27

teater och språkvård  95:4, s. 3–8

television  95:1, s. 21

televisionsapparat  95:1, s. 21

tema (pluralis)  95:1, s. 21

Textkontroll  95:2, s. 17–19

tid efter annan  95:4, s. 25

tikåt  95:4, s. 15

tjänstestadga  95:2, s. 26

trivas (böjning)  95:1, s. 23

träningsdräkt  95:3, s. 30

träningsoverall  95:3, s. 30

tunnussana  95:1, s. 21

tuomioistuin  95:3, s. 15

tuulipuku  95:3, s. 30

TV  95:1, s. 21

tvingande skuldsanering  95:3, s. 14

tvåspråkighet i skolan  95:3, s. 24–27

työasemapalvelin  95:1, s. 21

työehtosopimus  95:3, s. 30

työsopimus  95:3, s. 30

työterveyshuolto  95:3, s. 30

ulkotuli  95:1, s. 22

uloskirjaus  95:1, s. 21

uppsamlingsklippare  95:1, s. 20

user name/login name  95:1, s. 21

utelämna  95:4, s. 26

utkastklippare  95:1, s. 20

utloggning  95:1, s. 21

utredare  95:3, s. 15

uudelleenkäyttö  95:2, s. 27

vakuusvelkoja  95:3, s. 15

valtuusto  95:2, s. 26

valtuuston jäsen, valtuutettu  95:2, s. 26

vapaaehtoinen velkajärjestely  95:3, s. 15

varajäsen  95:2, s. 26

varavaltuutettu  95:2, s. 26

varmluftsugn  95:4, s. 26

velallisen yleinen oikeuspaikka  95:3, s. 15

velkajärjestely  95:3, s. 14

verkkopalvelin  95:1, s. 21

verryttelypuku  95:3, s. 30

viga (böjning)  95:1, s. 23

Vilna  95:2, s. 25

Vilnius  95:2, s. 25

vilotid (datorterm)  95:1, s. 21

vinddräkt  95:3, s. 30

vindoverall  95:3, s. 30

virkasääntö  95:2, s. 26

visdomstand  95:1, s. 13

Vormsi  95:2, s. 25

vuorotteluvapaa  95:4, s. 26

vägnamn  95:2, s. 3–7

Väike- o. Suur-Pakri  95:2, s. 25

värddator  95:1, s. 21

vässa (böjning)  95:1, s. 23

yhdyskuntakaavoitus  95:4, s. 25

yhdyskuntasuunnittelu  95:4, s. 25

yhdyskäytävä  95:1, s. 21

yleinen alioikeus  95:3, s. 15

ympäristömerkki  95:4, s. 25

åkgräsklippare  95:1, s. 20

Åland (på/i)  95:2, s. 26

årsverke  95:3, s. 30

återanvändning  95:2, s. 27

återflyttare  95:4, s. 26

återvinning  95:2, s. 27

ägarbostad  95:1, s. 22