null Register 1997

Artikel 4/1997

Register 1997

Registret omfattar ord och uttryck som har behandlats i Språkbruk under år 1997. Ord och uttryck med fet stil anger att det behandlats grundligare. Kursiv anger finska eller utländska ord och uttryck. I slutet av listan finns en förteckning på ordlistor och artiklar som ingått i Språkbruk under året.

 

alokas 97:4, s. 9

abstract (referat) 97:2, s. 34

abstrakt 97:2, s. 34

access path 97:2, s. 33

adress 97:3, s. 35

adressinformation 97:3, s. 35

adressuppgifter 97:3, s. 35

aiepöytäkirja 97:1, s. 29

aiesopimus 97:1, s. 29

aktieägare 97:1, s. 8

aktionär 97:1, s. 8

ammattiauttaja 97:3, s. 13

ammattikorkeakoulututkinto 97:2, s. 20

ammattitutkinto 97:2, s. 20

amöba 97:3, s. 32

andra stadiet 97:2, s. 19

ange 97:3, s. 6

antikoagulans/antikoagulant 97:3, s. 29

antioxidant/antioxidans 97:3, s. 29

appletprogram 97:4, s. 9

arrendator 97:1, s. 8

artikel 97:4, s. 8

attachment 97:3, s. 32

automarket 97:1, s. 30

avec 97:1, s. 30/97:4, s. 22

avgiftning 97:1, s. 30

avlyfta 97:1, s. 8

avsiktsförklaring 97:1, s. 29

babyfeeding-kateter 97:3, s. 32

badda 97:4, s. 22

baguette 97:1, s. 4

bakmaskin 97:1, s. 30

baksoda 97:4, s. 22

bandbredd 97:4, s. 9

barnförlamning 97:3, s. 29

bastulänk 97:4, s. 20

batong 97:1, s. 4

bestämma 97:3, s. 5

bestämmelse 97:3, s. 5

betalningsplan 97:1, s. 7

betalningsprogram 97:1, s. 7

betalningstidtabell 97:1, s. 7

betyg 97:2, s. 5

biff med lök 97:4, s. 22

biff à la Lindström 97:4, s. 22

bifogad fil 97:4, s. 8

bifogat dokument 97:4, s. 8

bikarbonat 97:4, s. 22

bilaga 97:4, s. 8

bitstek 97:4, s. 22

biverkan/biverkning 97:3, s. 29

blandvatten 97:4, s. 22

blindtablett 97:3, s. 29

blå länk 97:4, s. 20

blåmögelost 97:4, s. 21

blåstämplad ost 97:4, s. 21

BMI, body mass index 97:3, s. 29

bo- 97:4, s. 35

boförmedling 97:4, s. 35

bolån 97:4, s. 35

borgensman 97:1, s. 8

borgesman 97:1, s. 8

bostads- 97:4, s. 35

boyta 97:4, s. 35

brandsegel 97:2, s. 34

broiler 97:4, s. 22

broilerben 97:4, s. 22

bruxism 97:3, s. 30

brödmaskin 97:1, s. 30

brödost 97:4, s. 21

bulla 97:4, s. 20

bulle 97:4, s. 20

bäckenbottenträning 97:3, s. 29

bärgröt 97:4, s. 22

cancer 97:3, s. 32

chatt, ‑en 97:4, s. 9

chatt, ‑et 97:4, s. 9

chatta 97:4, s. 9

chondritis 97:3, s. 32

chorea 97:3, s. 29

claudicatio 97:3, s. 29

cookie 97:4, s. 9

CT, computerized tomography 97:3, s. 30

DAMP 97:3, s. 29

danssjuka 97:3, s. 30

datorstödd undervisning 97:2, s. 19

datortomografi 97:3, s. 30

dead space 97:3, s. 32

diabetes 97:3, s. 29

dirigera 97:4, s. 9

diskettstation 97:1, s. 24

diskussionsgrupp 97:4, s. 8

dividend 97:1, s. 4

dokumentåtervinning 97:1, s. 24

dra en kurs 97:2, s. 6

drog 97:3, s. 29

dröppel 97:3, s. 29

duka av 97:4, s. 22

duka undan 97:4, s. 22

duka ut 97:4, s. 22

dyna 97:2, s. 6

edamerost 97:4, s. 21

edamost 97:4, s. 21

efterleva 97:3, s. 5

efternamn 97:2, s. 34/97:4, s. 15–19

efterugnsbröd 97:4, s. 20

ej 97:3, s. 5

elinikäinen oppiminen 97:2, s. 19

eljest 97:3, s. 5

endel 97:2, s. 6

endopouch 97:3, s. 32

enkla paragraftecken 97:1, s. 30

e-post 97:4, s. 8

e-postläsare 97:4, s. 8

e-postmeddelande 97:4, s. 8

erikoisammattitutkinto 97:2, s. 20

erikseen 97:1, s. 8

ESK  97:3, s. 14

estrogen 97:3, s. 32

Etyk  97:3, s. 14

euro (böjn.) 97:2, s. 34

fajt 97:4, s. 7

falukorv 97:4, s. 20

familjenamn 97:2, s. 34

fara illa 97:4, s. 21

fastlagsbulle 97:1, s. 4

fax 97:1, s. 24

fejka 97:4, s. 7

fika 97:4, s. 20

fil 97:4, s. 21

filbunke 97:4, s. 21

filé 97:4, s. 22

filmjölk 97:4, s. 21

finländska ortnamn i texter på främmande språk 97:2, s. 9–14/97:4, s. 26–27

fint socker 97:4, s. 22

fler- 97:1, s. 29

flerbranschföretag 97:1, s. 24

flerpartisystem 97:1, s. 29

flexskiveenhet 97:1, s. 24

fläskkotlett 97:4, s. 22

FN, Förenta nationerna  97:3, s. 14

folkrörelse 97:1, s. 24

formateringskod 97:4, s. 8

forskar- 97:2, s. 20

forskarexamen 97:2, s. 20

forskarskola 97:2, s. 20

forskarstuderande 97:2, s. 20

forskarstudier 97:2, s. 20

forskarutbildning 97:2, s. 20

fortsatta studier 97:2, s. 20

fralla 97:4, s. 20

fransk potatis 97:4, s. 22

fransyska 97:4, s. 22

fyllkaka 97:4, s. 20

följa/följa med en diskussion 97:3, s. 35

fönstertittarsjuka 97:3, s. 29

föreskrift 97:3, s. 6

föreskriva 97:3, s. 6

förfaras 97:4, s. 21

förlorare  97:3, s. 14

förnamn 97:2, s. 15–18

förskämmas 97:4, s. 21

förstasida 97:4, s. 8

försäkringsbesked 97:2, s. 5

förverkliga 97:1, s. 8

godis 97:1, s. 30

gonorré 97:3, s. 29

graduate school 97:2, s. 20

grahams- 97:4, s. 22

griskotlett 97:4, s. 22

groggvirke 97:4, s. 22

grundexamen 97:2, s. 20

grynost 97:4, s. 21

gräddskum 97:4, s. 22

gräddtårta 97:4, s. 20

gå på kaffe 97:4, s. 20

hakemistopolku 97:2, s. 33

haku- 97:2, s. 33

hakurobotti 97:1, s. 24

han, könsneutralt 97:3, s. 6

handelsregisternummer 97:3, s. 35

heart attack 97:3, s. 32

hemsida 97:1, s. 24/97:4, s. 8

hemvete 97:2, s. 4

henkilökohtainen opinto-ohjelma 97:2, s. 19

hjärtattack 97:3, s. 32

hjärtslag 97:3, s. 32

hospice 97:3, s. 29

hospis 97:3, s. 29

hot dog 97:4, s. 22

HRnr 97:3, s. 35

HTML 97:4, s. 8

husläkare 97:1, s. 30

hyperaktivitetssyndrom 97:3, s. 29

hyrd arbetskraft 97:4, s. 34

hålkaka 97:4, s. 20

hårddisk 97:1, s. 24

hårdskiva 97:1, s. 24

hälsningar av 97:4, s. 34

hälsningar från 97:4, s. 34

hönsägg 97:4, s. 22

icke 97:3, s. 5

inbjudan gäller för två personer 97:1, s. 30

individuell studieplan 97:2, s. 19

informationssökning 97:1, s. 24

informationstjänst 97:1, s. 24

informationsåtervinning 97:1, s. 24

informella sektorn 97:2, s. 35

ingångssida 97:4, s. 8

inhyrd arbetskraft 97:4, s. 34

inre filé 97:4, s. 22

insticksprogram 97:4, s. 9

institutexamen 97:2, s. 20

intentionsavtal 97:1, s. 29

intermittent hälta 97:3, s. 29

intern utvärdering 97:2, s. 20

Internet 97:4, s. 9

intranät 97:4, s. 9

irtokarkki 97:1, s. 30

jatko-opinnot 97:2, s. 20

jatko-opiskelija 97:2, s. 20

julkinen osakeyhtiö Oyj 97:4, s. 34

jultårta 97:4, s. 20

jämlikt 97:3, s. 5

kaffeost 97:4, s. 21

kalakukko 97:3, s. 13/97:4, s. 20

kalkylering 97:1, s. 24

kalops 97:4, s. 22

kancer 97:3, s. 32

kanelbulle 97:4, s. 20

Kansainliitto  97:3, s. 14

kansalaisjärjestö 97:1, s. 29

kansalaisliike 97:1, s. 24

kapillär 97:3, s. 31

karelsk pirog 97:4, s. 20

karkki 97:1, s. 30

kaupparekisterinumero 97:3, s. 35

kavitet 97:3, s. 31

kesella 97:4, s. 21

keso 97:4, s. 21

keskiaste 97:2, s. 19

keskikalja 97:3, s. 13

kila runt knuten (hörnet) 97:3, s. 21

klappgröt 97:4, s. 22

klient 97:4, s. 9

klientprogram 97:4, s. 9

klon (uttal) 97:1, s. 30

knackkorv 97:4, s. 20

know-how 97:1, s. 29

kompetens 97:1, s. 29

kondrit 97:3, s. 32

konglomerat 97:1, s. 29

konjunktivit 97:3, s. 31

kontaktinformation 97:3, s. 35

kontaktuppgifter 97:3, s. 35

koordinoida 97:1, s. 29

korea 97:3, s. 29

korkeakoulujen arviointineuvosto 97:1, s. 31

kortavdragare 97:4, s. 34

kortdragare 97:4, s. 34

korvkaka 97:1, s. 4/97:4, s. 34

korvring 97:4, s. 20

koskea 97:1, s. 8

kotisivu 97:1, s. 24

krnro 97:3, s. 35

kroppmasseindex 97:3, s. 29

KSSE  97:3, s. 14

kunnande 97:1, s. 29

kuvertbröd 97:4, s. 20

kyckling- 97:4, s. 22

kycklingklubba 97:4, s. 22

köttfärs 97:4, s. 22

köttfärsbiff 97:4, s. 22

köttfärslimpa 97:4, s. 22

learning organization 97:1, s. 29

legotagare 97:1, s. 8

leipäkone 97:1, s. 30

lemonad 97:4, s. 22

letter of intent 97:1, s. 29

leverlåda 97:1, s. 4/97:4, s. 20

limsa 97:4, s. 22

lindringsklinik 97:3, s. 29

Lindströms biff 97:4, s. 22

linjaus 97:3, s. 35

linjedragning 97:3, s. 35

livslång inlärning 97:2, s. 19

lokalnät 97:4, s. 9

lukkiutumattomat jarrut 97:1, s. 30

lurker 97:4, s. 9

luuseri 97:3, s. 14

låda 97:4, s. 20

långa passivformer (bestämmes, dömes,

      drages, tages) 97:3, s. 5

långt (’i stor utsträckning’) 97:2, s. 4

låsningsfria bromsar 97:1, s. 30

lämna in 97:1, s. 8

lärande organisation 97:1, s. 29

läsk 97:4, s. 22

lökbiff 97:4, s. 22

lördagskorv 97:4, s. 20

lösgodis 97:1, s. 30

maatuskanukke 97:2, s. 34

malet kött 97:4, s. 22

maletköttbiff 97:4, s. 22

matsoda 97:4, s. 22

MBD, minimal brain dysfunction 97:3, s. 29

medborgarorganisation 97:1, s. 29

medborgarrörelse 97:1, s. 24

medicinsk terminologi 97:3, s. 28–32

medisterkorv 97:4, s. 20

medlem av/i organisation 97:2, s. 34

mellanstadiet 97:2, s. 19

mellis 97:3, s. 13

mellitus 97:3, s. 29

memma 97:4, s. 20

miljöfarligt avfall 97:2, s. 5

millennieskifte 97:3, s. 35

miniprogram 97:4, s. 9

missbrukarvård 97:1, s. 30

mjöd 97:4, s. 21

modersmål/svenska (skolämnet) 97:2, s. 5

monialayritys 97:1, s. 24

mousserande vin 97:4, s. 22

målsättning 97:3, s. 35

määrätä 97:3, s. 6

määräys 97:3, s. 6

mö, plur. mör (uttal) 97:4, s. 34

Nationernas förbund  97:3, s. 14

newbie 97:4, s. 9

number sign # 97:2, s. 34

nummertecken # 97:2, s. 34

nyhetsgrupp 97:4, s. 8

nätnyttsgrupp 97:4, s. 8

nätväxel 97:4, s. 9

offentliga sektorn 97:2, s. 35

oikaista koipensa 97:3, s. 21

oikeusasiamies 97:1, s. 29

omalääkäri 97:1, s. 30

ombudsman 97:1, s. 29

omvärlden 97:1, s. 29

omvärldsanalys 97:1, s. 29

omvärldsbedömning 97:1, s. 29

Opintotukikeskus 97:1, s. 31

opistotutkinto 97:2, s. 20

oppimaan oppiminen 97:2, s. 19

oppiva organisaatio 97:1, s. 29

osaaminen 97:1, s. 29

osakkeenomistaja 97:1, s. 8

pannbiff 97:4, s. 22

path 97:2, s. 33

pelastushyppytyyny 97:2, s. 34

perhehelvetti 97:3, s. 13

perhesynnytys 97:3, s. 13

personaluthyrningsföretag 97:4, s. 34

perusteella 97:1, s. 8

perustutkinto 97:2, s. 20

pitkälti  97:2, s. 4

placebo 97:3, s. 29

plug-in 97:4, s. 9

poistaa 97:1, s. 8

polku 97:2, s. 33

pommes frites 97:4, s. 22

postgradual utbildning 97:2, s. 20

postgraduala studier 97:2, s. 20

prata på nätet 97:4, s. 9

privat aktiebolag Ab 97:4, s. 34

privata sektorn 97:2, s. 35

problemavfall 97:2, s. 5

protokoll 97:4, s. 9

proxy 97:4, s. 9

publikt aktiebolag Abp 97:4, s. 34

pudding 97:4, s. 20

på basen av/på basis av 97:1, s. 8/97:2, s. 4

påbyggnadsstuderande 97:2, s. 20

påbyggnadsstudier 97:2, s. 20

ramar 97:4, s. 8

referat 97:2, s. 34

rejv 97:4, s. 7

reuma 97:1, s. 30

reuma-/reumatiker- 97:1, s. 30

reumatiker 97:1, s. 30

reumatism 97:1, s. 30

rieska 97:4, s. 20

riktlinjer 97:3, s. 35

riskavfall 97:2, s. 5

risuparta 97:3, s. 13

rohdos(valmiste) 97:3, s. 29

romerska riket  97:3, s. 14

Rooman valtakunta  97:3, s. 14

Roskilde (uttal) 97:4, s. 34

routa 97:4, s. 9

router 97:4, s. 9

rullningslist 97:4, s. 8

rysk docka 97:2, s. 34

ryska tiden  97:3, s. 14

rådet för utvärdering av högskolorna 97:1, s. 31

rödstämplad ost 97:4, s. 21

saantipolku 97:1, s. 24/97:2, s. 33

sairaan 97:3, s. 14

sajt 97:4, s. 7

sakenlig 97:1, s. 7

salmiak 97:4, s. 21

salt lakrits 97:4, s. 21

sammandrag 97:2, s. 34

sammanfogning 97:3, s. 32

samordna 97:1, s. 29

scientologi (uttal) 97:4, s. 34

search path 97:2, s. 33

sejdel 97:3, s. 34

selain 97:1, s. 24

semla 97:1, s. 4/97:4, s. 20

sequelae 97:3, s. 29

server 97:4, s. 7

seuralainen 97:1, s. 30

sick building syndrome 97:3, s. 29

siskonkorv 97:4, s. 20

site 97:4, s. 7

sjuda 97:4, s. 22

sjuka-hus-sjukan 97:3, s. 29

sjukförsäkringskort 97:2, s. 5

självbedömning 97:2, s. 20

skolning 97:2, s. 6

skumpa 97:4, s. 22

skumvin 97:4, s. 22

slag(anfall) 97:3, s. 32

slippa 97:2, s. 4

slopa 97:1, s. 8

släktnamn 97:2, s. 34

småfranska 97:4, s. 20

smågodis 97:1, s. 30

småputtra 97:4, s. 22

snacka på nätet 97:4, s. 9

snål på 97:4, s. 21

snålsoppa 97:4, s. 20

snålvatten 97:4, s. 21

snömos 97:4, s. 22

sockersjuka 97:3, s. 29

spam 97:4, s. 9

specialyrkesexamen 97:2, s. 20

språngkudde 97:2, s. 34

språngsegel 97:2, s. 34

stadga 97:3, s. 5, 6

stadgande 97:3, s. 5, 6

stamnät 97:4, s. 9

startsida 97:4, s. 8

stop 97:3, s. 34

stor stark 97:3, s. 34

stormarknad 97:1, s. 30

stroke 97:3, s. 32

struvor 97:4, s. 21

stryka 97:1, s. 8

sträcka på benen 97:3, s. 21

strösocker 97:4, s. 22

studentrabatt 97:2, s. 34

studeranderabatt 97:2, s. 34

studierabatt 97:2, s. 34

Studiestödscentralen 97:1, s. 31

stånka 97:3, s. 34

sugen på 97:4, s. 21

surmjölk 97:4, s. 21

svartstämplad ost 97:4, s. 21

sverigesvenskt och finlandssvenskt

      författningsspråk 97:1, s. 5–11

symptom/symtom 97:3, s. 29

särskrivning 97:3, s. 33

säännös 97:3, s. 5

säätää 97:3, s. 5

sökmaskin 97:1, s. 24

sökrobot 97:1, s. 24

sökväg 97:1, s. 24/97:2, s. 33

sött vetebröd 97:4, s. 20

tabellkalkylering 97:1, s. 24

tagg 97:4, s. 8

takaaja 97:1, s. 8

tartrazin 97:3, s. 29

tejp 97:4, s. 7

telefax 97:1, s. 24

telefaximil 97:1, s. 24

telekopio 97:1, s. 24

terminalvård 97:3, s. 29

terrass 97:3, s. 34

tiedonhaku 97:1, s. 24

tieteellinen jatkotutkinto 97:2, s. 20

tieteellinen jatkokoulutus 97:2, s. 20

tietokoneavusteinen opetus 97:2, s. 19

tietopalvelu 97:1, s. 24

tillnamn 97:2, s. 34

tillställa 97:1, s. 8

tjatta 97:4, s. 9

toimintaympäristö 97:1, s. 29

toimittaa 97:1, s. 8

toinen aste 97:2, s. 19

tonfisk 97:1, s. 28

toteuttaa 97:1, s. 8

tredje sektorn 97:2, s. 35

trottoarservering 97:3, s. 34

tråd 97:4, s. 8

trädgårdsserverng 97:3, s. 34

tutkijakoulu 97:2, s. 20

uppta skuld 97:1, s. 8

utdelning 97:1, s. 4

uteservering 97:3, s. 34

utgå 97:1, s. 8

utskuren biff 97:4, s. 22

varm korv med bröd 97:4, s. 22

varmkorv 97:4, s. 20

webb 97:4, s. 7

webb- 97:4, s. 7

webbadress 97:4, s. 7

webbansvarig 97:4, s. 7

webbläsare 97:1, s. 24/97:4, s. 8

webbmästare 97:4, s. 7

webbplats 97:4, s. 7

webbsida 97:4, s. 7

webbtidning 97:4, s. 7

Venäjän vallan aika  97:3, s. 14

verksamhetsomgivning 97:1, s. 29

vetelängd 97:4, s. 20

vetenskaplig påbyggnadsexamen 97:2, s. 20

vetenskaplig påbyggnadsutbildning 97:2, s. 20

wienerkorv 97:4, s. 20

vieroitushoito 97:1, s. 30

vispgrädde 97:4, s. 22

vispgröt 97:4, s. 22

visuell kalkyl 97:1, s. 24

vitsord 97:2, s. 5

vuokralainen 97:1, s. 8

vuokratyövoima 97:4, s. 34

vuokratyöyritys (-firma) 97:4, s. 34

vägval 97:3, s. 35

väv 97:4, s. 8

vävmästare 97:4, s. 8

yhteystiedot 97:3, s. 35

YK, Yhdistyneet kansakunnat  97:3, s. 14

yksityinen osakeyhtiö Oy 97:4, s. 34

yrkesexamen 97:2, s. 20

yrkeshögskoleexamen 97:2, s. 20

yttre filé 97:4, s. 22

yttre hörnstek 97:4, s. 22

årtusendeskifte 97:3, s. 35

återkommande hälta 97:3, s. 29

åtkomstväg 97:1, s. 24/97:2, s. 33

ägg 97:4, s. 22

ägobostad 97:1, s. 7

ängamat 97:4, s. 20

ödem 97:3, s. 32

ölglas 97:3, s. 34

örfil 97:4, s. 20

östrogen 97:3, s. 32

översättning av webbsidor 97:4, s. 3–6