null Rekommendation

Språkfrågor 2/2007

Rekommendation

I texter om den nya regeringen som tillträdde den 19 april i år förekommer ofta uttrycket Vanhasen II hallitus på finska. Det här mönstret med romerska siffror ska vi försöka undvika i texter på svenska och i stället skriva ur ordningstalet, i det här fallet ’andra’: Vanhanens andra regering.