null Såld på engelska?

Aktuell litteratur 2/2013

Leila Mattfolk

Såld på engelska?

Såld på engelska? Om språkval i reklam och marknadsföring. Red. av Per-Åke Lindblom, Frank-Michael Kirsch och Arne Rubensson.  Stockholm, 2013.

Såld på engelska? Om språkval i reklam och marknadsföring är en antologi med en brokig samling texter som behandlar bruket av engelska i marknadsföring på andra språk, främst inom svenskan. En del artiklar är personliga, stundtals emotionella, reflektioner om språket i reklamutbudet, andra är återgivna intervjuer med reklammakare, medan några artiklar är baserade på gedigen forskning. Artiklarna analyserar var och en på sitt sätt hur engelskan, ibland vårdslöst och oreflekterat, brukas i kommersiellt syfte inom icke-engelsk marknadsföring. I första hand är det den svenska marknaden som skärskådas. Oberoende av vem som skrivit texterna väcker de tankar kring bruket av engelska ord och fraser i reklam som riktas till svenskar.

Antologin är utgiven av Språkförsvaret, en ideell organisation som arbetar för att höja medvetenheten om svenska språkets egenvärde.

Leila Mattfolk
Skribenten är namnvårdare på Svenska avdelningen vid Institutet för de inhemska språken.

I denna tidskrift: 2/2013