null Skräddarsy

Språkfrågor 2/2007

Skräddarsy

Fråga: Det finska ordet tuunata används om att ändra eller omskapa något så att det passar en själv. Det kan till exempel gälla bilar eller kläder. Jag har sett ordet ”kustomisera” (från engelskans customize) användas som svensk motsvarighet. Är detta ett vedertaget svenskt ord?

Svar: Enligt Språkrådet i Sverige är ”kustomisera” inget vedertaget svenskt ord. Det används i någon mån i informella sammanhang som chattar o.d. Lämpliga svenska motsvarigheter till engelskans customize är skräddarsy, special­anpassa, personanpassa osv. beroende på sammanhanget.

Åtminstone när det gäller bilar används också tuna från engelskans tuning som motsvarighet till finskans tuunata, men inte heller det kan betraktas som ett vedertaget svenskt ord.