null Skriv rätt på svenska och engelska

Aktuell litteratur 3/2001

Charlotta af Hällström-Reijonen

Skriv rätt på svenska och engelska

TNC:s skrivregler har utkommit med jämna mellanrum sedan 1943, och nu har en femte omarbetad och utökad utgåva utkommit. Man kan kanske undra varför TNC vill ge ut sina egna skrivregler eftersom Svenska skriv­regler utgivna av Svenska språknämnden just har utkommit i en ny utgåva. TNC:s skrivregler är dock inte bara en blek kopia av språknämndens skrivregler. TNC:s skrivregler överensstämmer i sak med språknämndens, men är mer omfattande. TNC:s skrivregler tar nämligen också upp sådana områden som vanligtvis inte behandlas så utförligt i skrivregelsamlingar, framför allt sådant som rör naturvetenskaplig och teknisk text. Det som dessutom kompletterar boken är ett avsnitt med skrivregler för svenska skribenter som skriver på engelska, något som annars kan vara rätt svårt att få tag på. Här får man exempelvis svar på frågan vilka ord som ska särskrivas, sammanskrivas eller stavas med bindestreck i engelskan.

Man märker förresten att boken är skriven av terminologer, för den innehåller också en svensk-engelsk ordlista med definitioner över de språk­vetenskapliga termer som används i boken.

 

Skrivregler för svenska och engelska från TNC (TNC 100), Terminologicentrum TNC, Solna 2001, ISBN 91-7196-100-3. 236 sidor.

Charlotta af Hällström-Reijonen