null Sluta bolma

Språkfrågor 1/2012

Monica Äikäs

Sluta bolma

Fråga: Heter det rökning förbjuden eller rökning förbjudet?

Det kan heta både rökning förbjuden och rökning förbjudet. Både n-formen och t-formen är nämligen i allmänhet möjliga när det gäller particip som förbjuden och tillåten. Just i fråga om rökning är det i alla fall i praktiken vanligast med n-formen, alltså rökning förbjuden.

 

Monica Äikäs
Tillbaka till början

 

I denna tidskrift: 1/2012