null Snabba nyheter

Från redaktionen

Bianca Ortiz Holmberg

Snabba nyheter

Plötsligt är jag nästan nyhetsjournalist igen.

Att jobba med en tidskrift som utkommer fyra gånger om året är att tänka långt fram i tiden. Vad kommer att vara aktuellt om tre månader? Det är skönt att ha gott om tid på sig att kontakta skribenter och intervjupersoner och att skriva sina egna texter, men en sådan tidtabell gör det samtidigt utmanande att lyckas vara aktuell.

När Språkbruk gick över från papperstidning till helt digital publicering insåg jag att vi nu hade helt nya möjligheter att ta tag i aktuella fenomen mycket snabbare än tidigare. Vi kunde exempelvis publicera en intervju med en aktuell person omedelbart. Det här har visat sig fungera utmärkt, och journalisten i mig gläds åt att kunna kontakta aktuella författare, redaktörer och språkpristagare snabbt och be om en intervju. Hittills har jag till exempel intervjuat Camilla Lindholm, professor i svenska vid Tammerfors universitet och en av redaktörerna för den färska boken Vanhuus ja kielenkäyttö, och Språkinstitutets direktör Ulla-Maija Forsberg, som alldeles nyligen gav ut slangordboken Stadin slangin etymologinen sanakirja. Du kan läsa artiklarna via länkarna i slutet av texten.

Samtidigt ställer det här nya krav på mig, som oftast är den som skriver den här typen av artiklar. Hittar jag en lucka i kalendern? Har intervjupersonen möjlighet att ställa upp på kort varsel? Hinner jag skriva ut artikeln snabbt? Ibland blir det någon timme extra jobb för att få det att gå ihop, men samtidigt är det mycket tillfredsställande att snabbt få skrida från tanke till handling.

Planering och framförhållning är A och O för att mitt jobb ska fungera, men snabba nyheter i lagom stora mängder piggar upp arbetsvardagen. Förhoppningsvis ger det också er läsare ett mervärde att få läsa om aktuella språkliga händelser och personer så länge de är, just det, aktuella.

 

Vi måste bli medvetna om de äldres språkliga behov

Slangen föddes där finskan mötte svenskan

Bianca Ortiz Holmberg
Skribenten är chefredaktör för Språkbruk.