null Språk och skrift i Europa

Aktuell litteratur 4/2004

Pia Westerberg

Språk och skrift i Europa

Boken Språk och skrift i Europa är en spännande bok att bläddra i och kan väl närmast sägas vara unik i sitt slag. I boken presenteras Europas alla språk, deras alfabet och deras utbredning. Dessutom diskuteras grundläggande begrepp som språk, dialekt, alfabet, tecken, stavning, men man går också in på det tekniska och presenterar typografi och tangentbord inom olika språk. Så här säger författarna i förordet: ”Att den här boken kom till beror på att vi önskade oss en bok som ger en översikt över Europas språk och alfabet. Eftersom vi inte kunde hitta någon sådan bok skrev vi den själva. Vi hoppas boken kan ge en inblick i den mångfald, rikedom och komplexitet som de många språken och alfabeten i Europa innebär.”

Boken kan användas som referensverk, men den inbjuder också till längre lässtunder. Exempelvis kan vi här också läsa om varifrån ordet rotvälska härstammar, vad det är för skillnad mellan transkribering och translitterering samt vad &-tecknet egentligen heter.

 

Språk och skrift i Europa. Liten bok om Europas stater och språk. Roger Hansson, Carl Göran Lindgren, Heléne Ljung och Thomas Lundén (red.). Ingår i skrifter utgivna av Svenska språknämnden, 90. SNS Förlag 2004. 280 sidor. ISBN 91-7150-936-4.

Pia Westerberg