null Språkinstitutet flyttar

Noterat 4/2015

Språkinstitutet flyttar

I februari 2016 flyttar Språkinstitutet till Hagnäskajen i Hagnäs, Helsingfors. Institutets arkiv är stängda 23.12.2015–29.2.2016 på grund av flytten. Biblioteket är stängt 7.12.2015–29.2.2016. Kontakta dialektordbokens redaktion om du behöver tillgång till dialektregistret.

Vid årsskiftet ändras våra språkrådgivningstider. De nya telefontiderna är från och med 2 januari tisdag–fredag kl. 13–15. Numret till svenska avdelningens telefonrådgivning är 0295 333 202.

Språkinstitutet finns också på Twitter, både på svenska och finska, och Språkbruk finns även på Facebook.