null Språkrådet gav ut svensk-finsk omsorgsordlista

Noterat 3/2018

Språkrådet gav ut svensk-finsk omsorgsordlista

Språkrådet i Sverige har publicerat en svensk-finsk ordlista med användbara ord och fraser som anställda inom vård och omsorg i Sverige kan ha nytta av.

Ordlistan har kommit till efter önskemål från anställda som inte kan finska eller som bara kan relativt lite, men som jobbar i de kommuner som hör till förvaltningsområdet för finska i Sverige. De här kommunerna har ett särskilt ansvar att erbjuda äldrevård på finska.

Ordlistan kan laddas ned gratis på Institutet för språk och folkminnens webbplats sprakochfolkminnen.se.