null Svensk–finsk–svensk idrottsordbok

Aktuell litteratur 3/2006

Svensk–finsk–svensk idrottsordbok

Den nya idrottsordboken innehåller över 8 000 uppslagsord och riktar sig till såväl specialister som amatörer. Ordboken har kommit till i samarbete mellan svenska avdelningen vid Forskningscentralen för de inhemska språken och Sverigefinska språknämnden. Ordlistan finns förutom i bokform även på Focis webbsidor: www.kotus.fi/svenska/ordlistor/idrottsordlista. Boken går att beställa bl.a. från Focis och den kostar 10 euro + postningskostnader.

Svensk–finsk–svensk idrottsordbok. Forskningscentralen för de inhemska språken och Ruotsinsuomalainen kielilautakunta. Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner, volym 175. 125 sidor. ISBN 951-9087-69-9.