null Svensk sakprosa

Aktuell litteratur 3/2001

Lisa Södergård

Svensk sakprosa

Projektet Svensk sakprosa 1750–2000 har haft som ett av sina syften att öka kunskapen om den svenska sakprosans historia. Verklighetens texter är den första av tre volymer som kommer att ges ut i projektets regi. Boken består av 17 artiklar skrivna av språkvetare, pedagoger och idéhistoriker. Den tvärdisciplinära inriktningen inom projektet gör att bilden som förmedlas av sakprosan blir mycket mångfasetterad. De olika artiklarna är grupperade i fem kategorier: Skola och utbildning, Folkbildning, Hemmet och kroppen, Offentligheten samt Gud och fosterlandet. Enligt redaktörerna kan sakprosan ses som en dörr till den svenska mentaliteten och läsarna kan därför använda boken som ett hjälpmedel för att förstå svenskarna som samhälleliga varelser. Boken kan också läsas av sådana som är intresserade av svensk historia, av textanalys eller av litteratur i allmänhet. Mera information om både projektet och om boken finns på adressen:

www.studentlitteratur.se/svensksakprosa

 

Björn Melander & Björn Olsson (red.): Verklighetens texter. Sjutton fallstudier. Studentlitteratur 2001. 576 s.

Lisa Södergård