null Svenska datatermgruppen har ny webbplats

Noterat 1/2011

Svenska datatermgruppen har ny webbplats

Svenska datatermgruppens webbplats har förnyats och fått en enklare adress: www.datatermgruppen.se. Svenska datatermgruppen är en brett sammansatt grupp som ger rekommendationer om hur aktuella datatermer bör hanteras på svenska.

Till toppen

 

I denna tidskrift: 1/2011