null Svenskan i Finland och tyskan i Österrike – en jämförelse