null Sverigefinska språknämnden 30 år

Noterat 4/2005

Mikael Reuter

Sverigefinska språknämnden 30 år

Sverigefinska språknämnden firade den 14 oktober sitt 30-årsjubileum. Det trettionde året blir också nämndens sista: nästa sommar uppgår Sverigefinska språknämnden tillsammans med bl.a. Svenska språknämnden, Klarspråksgruppen och Språk- och folkminnesinstitutet i en ny statlig språkmyndighet. Vi gratulerar till både jubileet och den höjda statusen!

Reuter hedersmedlem i översättarförbundet

Finlands översättar- och tolkförbund kallade vid sitt höstmöte i november Mikael Reuter till hedersmedlem, som tack för hans insatser framför allt för förbundets och Forsknings­centralens gemensamma svensk-finska översättarseminarier.