null Tänkesätt eller tankesätt?

Språkfrågor 4/2010

Tänkesätt eller tankesätt?

Fråga: Heter det tänkesätt eller tankesätt, eller kan båda användas och betyder de i så fall samma sak?

Tänkesätt och tankesätt har samma betydelse. Båda finns upptagna i den nyaste upplagan av Svenska Akademiens ordlista, men i den förra upplagan finns bara tänkesätt. Det är alltså tydligt att tankesätt är en nyare bildning, men en sökning på webben visar att ordet redan har vunnit stor spridning.

Tillbaka till början

 

I denna tidskrift: 4/2010