null Täsmä-

Språkfrågor 2/1998

Täsmä-

Fråga: Hur skall jag översätta den finska förleden täsmä- till svenska (i ord som exempelvis täsmälääke och dylikt)?

Svar: Förleden täsmä- är populär i finskan och översätts i olika sammanhang på olika sätt. Täsmälääke heter till exempel selektivt, riktat eller målsökande läkemedel på svenska. Täsmäruoka heter funktionell mat på svenska (jfr engelskans functional food).

Tillbaka till början