null Teknik och teknologi

Språkfrågor 4/2002

Teknik och teknologi

Fråga: Vad är det för skillnad på teknik och teknologi?

Svar: Teknologi kan definieras som ’läran om tekniken’, alltså det som man sysslar med inom forskning och undervisning. Teknik däremot är den praktiska tillämpningen. Teknologerna studerar alltså teknologi, medan de färdiga ingenjörerna i huvudsak ägnar sig åt teknik. Samma tudelning gäller också genteknik och genteknologi. Det bör i alla fall påpekas att gränsen i vissa fall kan vara diffus; vi talar till exempel om språkteknologi trots att vi avser tillämpningar.

Till toppen