null Tillfälliga jobb

Språkfrågor 1/1999

Tillfälliga jobb

Fråga: Hur skall jag översätta pätkätyö?

Svar: Det finns flera alternativ: korttidsjobbkortjobb, korttidsanställning, korta jobb eller vikariat, beroende på vilken aspekt man vill betona. Tidigare har ”snuttarbete” föreslagits som en översättning, men det ordet är helt okänt i Sverige och rekommenderas inte.