null Tio-i-topp på Språkbruk.fi under 2014

Noterat 1/2015

Tio-i-topp på Språkbruk.fi under 2014

Den populäraste artikeln i årgång 2014 av Språkbruk på webben var Ted Forsströms krönika ”Idio(ma)tiska uttryck”, men när alla 33 årgångar tävlade sinsemellan, kom Forsströms krönika på sjätte plats. Allra populärast var Ylva Hård af Segerstads artikel om språket i nya medier, från 2005, på andra plats kommer Karin Milles artikel om pronomenet hen, och på tredje plats Martina Ollas artikel om djurläten på olika språk. Här tio-i-topp-listan:

  1. Ylva Hård af Segerstad: ”Kreativt och välanpassat språkbruk i nya medier” (Språkbruk 4/2005)
  2. Karin Milles: ”Hen i Sverige och i Finland” (Språkbruk 3/2013) 
  3. Martina Ollas: ”Mjau! Djurläten på olika språk” (Språkbruk 3/2013) 
  4. Malin Borgström: ”PASSAR UUTMÄRKT!! :)CS DÅ,PUSS O GO NATT!” (Språkbruk 1/2006)
  5. Monica Äikäs: ”Satsadverbial på rätt plats” (Språkbruk 3/2012) 
  6. Ted Forsström: ”Idio(ma)tiska uttryck” (Språkbruk 2/2014) 
  7. Monica Äikäs: ”Om sambandsord i översatt text” (Språkbruk 3/2010) 
  8. Urban Östberg: ”Engelska lånord i svenskan” (Språkbruk 3/2010) 
  9. Robert Phillipson: ”Engelskan som pandemi?” (Språkbruk 1/2012) 
  10. Kaarlo Voionmaa: ”Om finska språkval i Sverige” (Språkbruk 1/2011)

Språkbruk.fi finns material från alla årgångar från 1981 och framåt!