null Tjänster

Språkfrågor

Tjänster

Frågan

Heter det digitaliska tjänster eller digitala tjänster?

Svaret

Den form som anges i SAOL 14 är digital. Säg eller skriv alltså digitala tjänster.