null Uppdaterad ortnamnsförteckning

Noterat 3/2012

Uppdaterad ortnamnsförteckning

En uppdaterad elektronisk version av förteckningen Svenska ortnamn i Finland kommer att lanseras lagom till Helsingfors bokmässa. Förteckningen finns på www.sprakinstitutet.fi från och med den 25 oktober.

I denna tidskrift: 3/2012