null Uppdaterade skrivregler för myndigheter

Aktuell litteratur 4/2014

Eivor Sommardahl

Uppdaterade skrivregler för myndigheter

Myndigheternas skrivregler. Förlag: Fritzes/Norstedts Juridik, 2014. 156 sidor.

Myndigheternas skrivregler har kommit ut i en ny upplaga. Skrivreglerna riktar sig främst till alla som skriver inom myndigheter och kommuner och annan offentlig verksamhet. Den nya, åttonde upplagan är omarbetad av Språkrådet i Sverige, som tagit över ansvaret för boken efter Regeringskansliet. Den innehåller ett nyskrivet kapitel om att skriva klarspråk och ett om att skriva för webben och i sociala medier. Många språkråd har också justerats eller helt skrivits om. Bland annat ingår nya råd om hur man bildar myndighetsnamn och hur man skriver könsneutralt. Här diskuteras också om man kan använda ordet hen i myndighetstexter och om det är tillåtet att utelämna att och har i meningar.

Myndigheternas skrivregler finns både som bok och på nätet, där den fritt kan laddas ner.

Eivor Sommardahl
Skribenten är myndighetsspråkvårdare vid Institutet för de inhemska språken.