null Vanhan kirjasuomen sanakirja publicerar nya artiklar

Noterat 4/2016

Vanhan kirjasuomen sanakirja publicerar nya artiklar

En av de många ordböcker Språkinstitutet ger ut är Vanhan kirjasuomen sanakirja (VKS), Ordbok över äldre finskt skriftspråk. Sedan år 2014 publiceras VKS också på nätet. I november publicerades ordboksartiklarna som börjar på j och k elektroniskt. De här ordboksartiklarna finns sedan tidigare i tryckt form. Sedan tidigare finns avsnittet l–m och de första artiklarna på o på nätet. Nästa större publicering är tänkt att ske om ett år, i november 2017, då artiklarna a–i och ytterligare en del av artiklarna på o utkommer på nätet.

Ordboken innehåller flera ord med svenskt ursprung, och det svenska inflytandet märks till exempel i artiklarna jumfru, kryydätä, krigsmanninkassa och okseli.

Ordboken dokumenterar det finska skriftspråket från 1540-talet till cirka 1810. Den tjänar framför allt språk- och historieforskningen, och belyser till exempel ordens etymologi och hur den finska satsbyggnaden utvecklats genom åren. Samtidigt åskådliggör ordboken idéhistoria och rättstillämpning under svenska tiden i Finland.