null Vill du bli lagöversättare?

Noterat 1/2011

Vill du bli lagöversättare?

I höst startar en översättarutbildning med inriktning på författningsöversättning. Målet är att utbilda nya yrkesskickliga författningsöversättare från finska till svenska. Utbildningen anordnas av Utbildnings- och utvecklingscentret Palmenia vid Helsingfors universitet i samarbete med Statsrådets svenska språknämnd. Mer information om antagningen och utbildningens innehåll finns på adressen www.helsinki.fi/palmenia/svenska. Ansökningstiden går ut den 30 april.

I denna tidskrift: 1/2011