Redaktionen

Bianca Ortiz Holmberg
Chefredaktör
bianca.ortiz.holmberg@sprakinstitutet.fi
0295 333 211

Pia Westerberg
Redaktionssekreterare
pia.westerberg@sprakinstitutet.fi
0295 333 300

Sociala medier

Vi i redaktionen tar emot artikelidéer och förslag på ämnen och teman vi kunde ta upp i tidskriften. Närmare anvisningar för skribenter finns på Institutet för de inhemska språkens webbplats.