null Aktionsforskning

Språkfrågor 1/2001

Aktionsforskning

Fråga: Vad heter toimintatutkimus på svenska?

Svar: Aktionsforskning. På engelska heter det action science eller action research. Ett aktionsforskningsprojekt innebär att man genomför nog­grant planerade åtgärder för att eliminera eller reducera missförhållanden inom t.ex. ett företag och analyserar effekten av dem. Metoden alltså inte bara beskriver och förklarar utan bidrar även till förändring.

 

Tillbaka till början