null Auditering

Språkfrågor 4/2008

Auditering

Fråga: Vilken är den svenska motsvarigheten till finskans auditointi i betydelsen ’granskning’, ’inspektion’, och vad kallas den person som utför inspektionen (på finska auditoija)?

Svar: På svenska kan vi tala om auditering eller kvalitetsrevision. Det är fråga om en systematisk utvärdering av verksamheten vid företag, högskolor osv. Den som utför revisionen kallas kvalitetsrevisor eller bara revisor, i vissa sammanhang också auditör.

Tillbaka till början