null Avhandling om finlandssvenskt chattspråk

Noterat 2/2018

Avhandling om finlandssvenskt chattspråk

Jonna Ahtis doktorsavhandling Konventioner, kommunikation och konflikter i ett finlandssvenskt chattrum undersöker chattspråket i Radio X3M:s chattforum X3M Chatt som fanns mellan slutet av 1990-talet och 2011. Materialet i avhandlingen är från 2003.

Resultaten i Ahtis avhandling visar bland annat att de flesta konflikterna i chattrummet uppstod mellan tre eller fyra deltagare, medan de längsta konflikterna uppstod antingen mellan två deltagare eller mellan fler än sju deltagare. Vanliga orsaker till konflikter i chattforumet var verbala utmaningar, hobbyer, deltagarnas hemort och dialekt samt regelrätta provokationer.

Materialet i avhandlingen ger dessutom en rik bild av det finlandssvenska ungdomsspråket under den aktuella tidsperioden, eftersom deltagarna kommer från hela Svenskfinland och ”skriver som de talar”.

Avhandlingen visar också att chattspråket har sina egna villkor och konventioner som inte går att jämföra direkt med vare sig skriftspråk eller talat språk. Till exempel används emojier och andra symboler för att komplettera något som skriften saknar, det vill säga uttryck för miner och tonlägen.

Till toppen