null Avsiktsförklaring eller intentionsavtal

Språkfrågor 1/1997

Avsiktsförklaring eller intentionsavtal

Som vi tidigare nämnt rekommenderas det svenska ordet avsiktsförklaring som motsvarighet till eng. letter of intent (fi. aiesopimus, aiepöytäkirja). Ett annat ord som förekommer, om man vill framhålla att det är fråga om ett avtal, är intentionsavtal.

 

Tillbaka till början