null Bindestreck – en liten repetition

Artikel 3/2003

Bindestreck – en liten repetition

Huvudregel: sammansättningar skrivs utan bindestreck

Huvudregeln är att sammansättningar skrivs utan bindestreck i svenskan: hallonsylt, flerdygnsperiod, Åbovyer, Östnyland, Schjerfbecktavla, Nokiakoncernen.

Bindestreck sätts inte ut vid vokalmöte (energiinnehåll, värmeelement), trots attfinskan har bindestreck i sådana fall (kuorma-auto).

Undantag: sammansättningar med bindestreck

Regeln att sammansättningar skrivs utan bindestreck har ändå en hel del undantag. Bindestreck sätts ut i sammansättningar med siffra, förkortning eller bokstav: 50-årsfest, Hb-värde, cd-spelare, T-tröja, s-formad. Vid förkortningar som inte läses ut bokstav för bokstav utan som ett vanligt ord används i allmänhet inte något bindestreck: elmätare, Natoländer.

Också i mer tillfälliga sammansättningar med ett egennamn som efterled sätts bindestreck ut (Sommar-Hangö), likaså i sammansättningar där förleden är ett flerordigt uttryck som inte skrivs ihop (New York-resan, på gatan-pris, new age-rörelsen). Observera att bindestrecket inte föregås av ett mellanslag som i finskan.

Bindestreck förekommer också i många dubbelnamn (Anna-Lena, Karl-Oskar, Eriksson-Lundström) och i vissa samordnade sammansättningar (tysk-svensk ordbok, marxist-leninist). Ibland kan bindestreck sättas ut för att tydligheten kräver det: glas-skål, glass-skål. Ofta är dock sammanhanget så vägledande att inget bindestreck behövs.

Bindestreck för underförstådd ordled

Bindestreck kan markera att en efterled som är gemensam för flera ord är utsatt bara i det sista ordet: sön- och helgdagar, jul- och nyårsfirandet. Undvik däremot att använda bindestreck om det inte är en efterled utan en förled som är gemensam. Skriv alltså helst möbelimport och möbelförsäljning (inte ”möbelimport och ‑försäljning”).

Inte bindestreck i stället för tankstreck

I så kallade strecksatser och vid direkt anföring (”pratminus”) används tankstreck, inte bindestreck. Likaså används tankstreck i betydelsen ’från a till b’, ’mellan a och b’: 15–20 oktober, Helsingfors-Stockholm, läkare-patientsamtal.

I denna tidskrift: 3/2003