null De utslagna

Språkfrågor 1/2007

De utslagna

Fråga: Vad heter syrjäytynyt och syrjäytyneisyys på svenska?

Svar: Syrjäytynyt kan översättas till svenska med ordet utslagen (oftast i pluralis, de utslagna), och syrjäytyneisyys med utslagning, marginalisering.

Tillbaka till början